Vakantieverhuur Tenerife – nieuwe wet

Wit vakantiecomplex met palmbomen op Tenerife.

Canarias worstelt met vakantieverhuur: Explosieve groei leidt tot nieuwe regelgeving

De Canarische eilanden, bekend om hun populaire vakantiebestemmingen zoals Tenerife en Gran Canaria, kampen met een explosieve groei van vakantieverhuur via platforms zoals Airbnb. Deze ontwikkeling leidt tot felle discussies tussen verschillende belanghebbenden en dwingt de overheid tot het invoeren van nieuwe regelgeving.

Vakantieverhuur, overlast en hogere huurprijzen

De enorme toename van vakantieverhuur op de Canarische eilanden heeft een keerzijde. Bewoners klagen over verlies van leefbaarheid in hun wijken door de constante stroom toeristen en bijbehorende overlast. Bovendien worden steeds meer woningen onttrokken aan de reguliere woningmarkt, wat leidt tot stijgende huurprijzen en een tekort aan betaalbare woningen voor de lokale bevolking.

Hotels en appartementen vrezen oneerlijke concurrentie

Traditionele accommodaties zoals hotels en appartementen uiten hun zorgen over oneerlijke concurrentie vanuit de vakantieverhuur. Zij wijzen erop dat veel verhuurde woningen niet voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen en regelgeving, terwijl zij wel aan strenge eisen moeten voldoen. Dit creëert volgens hen een ongelijk speelveld en kan leiden tot een vermindering van de algehele kwaliteit van het toeristische aanbod op de eilanden.

Kanttekeningen van particuliere verhuurders

Aan de andere kant benadrukken particuliere eigenaren van vakantiewoningen het belang van hun inkomsten uit verhuur. Velen van hen zijn afhankelijk van deze inkomsten om hun hypotheek te kunnen betalen of om te voorzien in hun levensonderhoud. Zij pleiten voor een genuanceerde aanpak waarbij ruimte blijft voor kleinschalige verhuur, mits aan duidelijke voorwaarden wordt voldaan.

Overheid grijpt in met nieuwe wetgeving

Om de situatie onder controle te krijgen, heeft de Canarische overheid besloten in te grijpen met een nieuwe wetgeving. De voorgestelde maatregelen omvatten onder meer:

  • een vergunningplicht voor vakantieverhuur
  • een maximaal aantal verhuurde nachten per jaar
  • strikte kwaliteitseisen waaraan woningen moeten voldoen

Daarnaast wil men het aantal inspecteurs fors uitbreiden om effectiever te kunnen handhaven.

35 inspecteurs voor controle 54.000 vakantiewoningen

Een opvallend onderdeel van de nieuwe aanpak is het plan om 35 inspecteurs in te zetten voor de controle op maar liefst 54.282 vakantiewoningen (cijfer 2 april 2024) op de Canarische Eilanden. Dit roept vragen op over de haalbaarheid en effectiviteit van deze maatregel.

Als je bedenkt dat er iets meer dan een miljoen woningen zijn op de Canarische Eilanden, betekent dat grof geschat ongeveer 5% vakantiewoningen zijn…

Critici wijzen erop dat 35 inspecteurs een zeer beperkte capaciteit hebben om zo’n groot aantal woningen te controleren. Zij pleiten voor een meer realistische en gerichte aanpak, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het aanpakken van de meest problematische situaties.

Er bestaan echter mechanismen om te controleren, waarvoor niet per se meer inspecteurs nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is scraping, wat inhoudt dat de platforms worden gescand om “misbruik” op te sporen. De oplossing is voornamelijk van technologische aard.

Kritiek op aanpak overheid

Hoewel velen het belang van regelgeving erkennen, is er ook kritiek op de voorgestelde maatregelen. Sommigen uiten bezorgdheid dat de nieuwe wetgeving te streng zal zijn en zal resulteren in een feitelijk verbod op vakantieverhuur. Zij pleiten voor een evenwichtige aanpak waarin ook ruimte blijft voor kleinschalige, duurzame vormen van verhuur.

Toekomst vakantieverhuur Canarische Eilanden onzeker

De toekomst van vakantieverhuur op de Canarische eilanden is vooralsnog onzeker. Terwijl de overheid streeft naar een beter gereguleerde en beheersbare situatie, vrezen veel particuliere verhuurders voor hun inkomsten en investeringen. Het vinden van een balans tussen de belangen van bewoners, traditionele accommodaties en particuliere verhuurders blijft een uitdaging. De komende tijd zal moeten uitwijzen of de nieuwe regelgeving het gewenste effect zal hebben en of er voldoende draagvlak is voor de gekozen aanpak.

Op welke termijn treedt de nieuwe wet in werking?

De regering van de Canarische Eilanden is vastbesloten om de termijnen voor de komst van de wet voor duurzaam beheer van het toeristisch gebruik van woningen te verkorten. De uitvoerende macht heeft laten weten dat de wet met spoed zal worden behandeld om de huisvestingscrisis in de archipel zo snel mogelijk te beteugelen.

Volgens El Día is op woensdag 3 april de periode gestart voor het informeren van het publiek over het project. Tot en met donderdag 2 mei zal het project worden beoordeeld en zullen er hoorzittingen plaatsvinden, waarbij diverse bijdragen kunnen worden ingediend om de regelgeving te versterken. Deze regelgeving zou naar verwachting tegen eind 2024 voltooid kunnen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ook interessant om weten…