ES-ALERT-systeem

ES-Alert systeem voor alarm in geval van een noodsituatie

Waarschuwingssysteem Civiele bescherming – ES-Alert

Het ES-ALERT-systeem is een effectief waarschuwingssysteem dat wordt toegevoegd aan bestaande en toekomstige systemen of hulpmiddelen, zoals evacuatie-/afzettingsbulletins, sociale netwerken, de media, omroepsystemen, de applicatie 1-1-2 Canarias of de waarschuwingen die zijn voorzien in lokale plannen voor civiele bescherming.

De berichten van de civiele bescherming zijn duidelijk herkenbaar aan de tekst “Waarschuwing voor civiele bescherming” of “Presidentiële waarschuwing”, afhankelijk van de configuratie van het apparaat.

Luide melding en ook trillen van je mobiel

Om ervoor te zorgen dat de waarschuwingsberichten effectief worden opgemerkt, is het geluid op mobiele telefoons zeer luid en kan niet worden aangepast. Bovendien wordt er een trilmelding gegeven wanneer het bericht wordt ontvangen.

Met het ES-ALERT-systeem wordt de waarschuwingsservice van civiele bescherming verbeterd, zodat mensen snel op de hoogte kunnen worden gebracht van noodsituaties (zoals branden, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, ongunstige meteorologische verschijnselen of chemische ongelukken) en passende maatregelen kunnen nemen om zichzelf en anderen te beschermen.

Hoe te handelen bij een ES-Alert?

Als je de waarschuwing ontvangt, moet je altijd kalm blijven, de inhoud van het bericht zorgvuldig lezen en de aangegeven instructies voor zelfbescherming opvolgen.

Dit type bericht blijft op het scherm staan totdat op de knop “accepteren” wordt gedrukt. Dus als je het bericht niet hebt gehoord, kun je het later zien omdat het op het scherm blijft staan, maar zodra het bericht is gesloten, wordt het niet meer weergegeven.

Je moet 1-1-2 niet bellen voor verdere informatie, alleen als je noodhulp nodig hebt.

Verdere informatie kan worden verkregen via de officiële profielen:

  • op de sociale netwerken (@112canarias)
  • de website
  • de media
  • het telefoonnummer voor informatie is 0-12

Es-Alert tijdens het rijden, wat doe ik?

Als je het bericht ontvangt terwijl je aan het rijden bent, moet je kalm blijven, niet plotseling remmen, maar in een veilig gebied parkeren en op de knop “accepteren” drukken om het bericht te stoppen.

Je ontvangt de melding alleen als je dekking hebt van je provider of, als je geen dekking of bereik hebt, zodra je een gebied binnenrijdt met ontvangst van je provider.

Mijn telefoon is vergrendeld of is uitgeschakeld…

Als uw telefoon is vergrendeld of op stil staat, ontvangt u de waarschuwing en hoort u het waarschuwingsgeluid en de trilling. Als de telefoon is uitgeschakeld of in vliegtuigmodus staat, ontvang je het bericht wanneer de mobiele telefoon wordt ingeschakeld of de mobiele telefoondienst wordt geactiveerd. Vaste telefoons en andere apparaten met een SIM-kaart ontvangen het bericht niet.

Toeristen kunnen het waarschuwingsbericht op hun mobiele telefoon ontvangen als ze deze bij vertrek op de juiste manier hebben geconfigureerd. De configuratie is in de hele EU hetzelfde.

Het is niet nodig om een applicatie te installeren, aangezien het systeem de waarschuwing naar alle telefoons stuurt waar het gebied van de mogelijke noodsituatie zich bevindt.

Wat is de inhoud van de waarschuwingskennisgeving?

De inhoud van de waarschuwingskennisgeving is een tekst die de noodsituatie beschrijft en de veiligheidsinstructies die de bevolking moet volgen.

Wanneer ontvang ik deze waarschuwingen?

Wanneer men zich in een gebied bevindt waar zich een ernstige noodsituatie voordoet of op korte termijn kan voordoen en men dringend de instructies moet opvolgen om ernstige directe schade te vermijden. Ofwel tijdens oefeningen en tests van het Es-Alert systeem met deelname van de bevolking.

Heb ik een speciale mobiele telefoon nodig?

Bijna alle mobiele telefoons met een dataverbinding kunnen waarschuwingen van de civiele bescherming ontvangen als ze goed geconfigureerd zijn.

Moet ik mijn mobiele telefoon configureren om de waarschuwingen te ontvangen?

Ja, de optie om waarschuwingen te ontvangen moet geactiveerd zijn.

Zijn er mobiele telefoons waar de ontvangst van waarschuwingen al standaard is geactiveerd?

Ja, de mobiele telefoons waarop de ontvangst van waarschuwingen standaard is geactiveerd, zijn die met onderstaande versie:

  • Android versie 11 of hoger
  • iOS versie 15.6 of hoger

Hoe activeer ik de ontvangst van waarschuwingen?

Configureer je mobiel om de noodsignalen op je mobiel te ontvangen door de onderstaande instructies te volgen:

  • in het geval van Android kun je de ontvangst van deze waarschuwingen niet deactiveren.
  • in het geval van iOs (Apple) kun je het alarm deactiveren, maar het wordt aanbevolen om dit niet te doen.

Het is mogelijk dat mobiele telefoons met oudere softwareversies het bericht ontvangen met titel “Presidential Alert”, gevolgd door de tekst van de waarschuwing.

Hoe weet ik dat een bericht een waarschuwing voor civiele bescherming is?

Berichten worden duidelijk geïdentificeerd doordat ze worden voorafgegaan door de tekst “Civil Protection Alert” of door de tekst “Presidential Alert”, afhankelijk van de configuratie van je smartphone.

Bovendien hebben de waarschuwingen een speciaal, hard geluid waarmee je ze kan identificeren. Dit geluid kan niet worden geconfigureerd of aangepast en is hetzelfde voor alle mobiele telefoons. Klik hier om het geluid te horen.
Als je het bericht ontvangt, krijg je ook een trilsignaal.

ES-Alert wordt donderdag 6 juli getest op El Hierro

Het ES-Alert systeem zal donderdag 6 juli, om 11u00 worden getest op het eiland El Hierro. Dit is de eerste eilandbrede oefening op de Canarische Eilanden van dit nieuwe instrument van het Nationaal Systeem voor Civiele Bescherming.

De oefening wordt uitgevoerd op El Hierro, met een geschatte bevolking van 11.000 mensen. Zowel inwoners als bezoekers zullen een bericht ontvangen op het scherm van hun 4G en 5G mobiele telefoon met de tekst “test”, met een luide piep en trilling.

Eenmaal gelezen hoeven burgers alleen maar op “accepteren” te klikken. Het is niet nodig om te reageren of 1-1-2 te bellen.

Het bericht blijft 20 minuten van kracht, dus de persoon kan het ontvangen op het moment dat het wordt verzonden of wanneer hij het dekkingsgebied van zijn telefoonoperator binnenkomt.

Alle informatie over het ES-Alert systeem is beschikbaar op de website van 1-1-2 Canarias, met een lijst met veelgestelde vragen om de meest voorkomende twijfels op te lossen.

Ook interessant om weten…