Mondmasker verplicht in Tenerife?

Mondmasker verplicht in Tenerife?
Man doet mondmasker uit
Wanneer een mondmasker verplicht dragen?

Gezondheidscrisis is voorbij

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 5 mei 2023 een einde verklaard aan COVID-19 als een noodsituatie voor de volksgezondheid van internationaal belang.

Er zijn momenteel geen beperkingen voor reizen naar de Canarische Eilanden.

Het ministerie van Volksgezondheid publiceerde zijn laatste rapport met de indicatoren van de evolutie van de pandemie op 30 juni, nadat op 4 juli het Koninklijk Besluit was goedgekeurd dat de gezondheidscrisis voorbij verklaarde. De gegevens zijn nu opgenomen in het ISCIII-document, dat de situatie van influenza en andere respiratoire virussen volgt.

Aangepast 6 april 2022

Mondmaskerplicht in Tenerife?

Vanaf woensdag 20 april 2022 einde mondmaskerplicht binnen

De minister van Volksgezondheid, Carolina Darias, heeft woensdag 6 april aan de gemeenschappen voorgesteld om het gebruik van mondmaskers binnen vanaf 20 april, na de paasvakantie, te versoepelen, hoewel het verplicht zal blijven op sommige plaatsen zoals gezondheids- en sociale centra en vervoer.

De regering zal dinsdag 8 februari 2022 het einde van de mondmaskerplicht buiten goedkeuren

Spanje neemt opnieuw afscheid van de verplichting om buiten een mondmasker te dragen. De ministerraad van dinsdag 8 februari 2022 zal het koninklijk besluit goedkeuren dat het verplichte gebruik buitenshuis zal opheffen, gelet op de verbetering van de epidemiologische gegevens in de afgelopen dagen, aldus de minister van Volksgezondheid, Carolina Darias, vandaag. “Het is de bedoeling dat het op woensdag in het Staatsblad wordt gepubliceerd en vanaf donderdag 10 februari 2022 van kracht wordt”, bevestigde zij.

Vanaf vrijdag 24 december 2021

wordt het dragen van een mondmasker (bijna) overal verplicht, ook buiten!

Uitzonderingen (in afwachting van het BOE)

 • bij het sporten
 • in natuurgebieden (bergen of stranden)
 • wanneer we alleen zijn of met onze familie of met iemand die geen deel uitmaakt van onze familie, maar met een afstand van 1,5 meter

Vanaf zaterdag 26 juni 2021

In het algemeen zal het dragen van een mondmasker in openlucht niet langer verplicht zijn, zolang een veiligheidsafstand van ten minste 1,50 meter in acht wordt genomen tussen niet-samenwonende personen.

In alle andere gevallen blijft het mondmasker verplicht.

De burgemeesters en sociale agenten dringen erop aan dat de burgers het mondmasker blijven gebruiken, ook al is dat vandaag buiten niet meer verplicht, wanneer men de veiligheidsafstand van anderhalve meter kan aanhouden.

Sanidad (de gezondheidsdienst) herinnert iedereen eraan dat het mondmasker nog steeds verplicht is, behalve buiten waar de afstand gewaarborgd is, en verplicht zal blijven in alle andere omstandigheden en activiteiten, vooral in gesloten, drukke plaatsen met weinig ventilatie.

Minister Carolina Darias “wijzigt” standpunt mondmaskers

De minister van Volksgezondheid, Carolina Darias, is teruggekomen op haar voorspelling over het tijdstip waarop mondmaskers binnen verplicht zullen blijven (lees paragraaf hieronder “Mondmaskers binnen blijven verplicht tot voorjaar 2022”).

Op 8 oktober zei de minister dat mondmaskers tot het voorjaar 2022 zullen blijven.

Carolina Darias verzekerde dat de interpretatie van haar woorden in de krant El Español op 8 oktober niet juist werden weergegeven.

El Español publiceerde toen dat het gebruik van mondmaskers binnen nog een paar maanden zou worden voortgezet, in ieder geval tot het voorjaar van 2022.

“Wat ik heb gezegd is dat mondmaskers blijven omdat we niet weten hoe het griepvirus of andere mogelijke virussen zich deze herfst/winter zullen ontwikkelen. Het is ons duidelijk dat maskers, althans voorlopig, zullen blijven”, heeft de minister van Volksgezondheid nu gezegd, waarmee ze impliceert dat niet tot het voorjaar hoeft te worden gewacht.

Minister Darias heeft er ook op gewezen dat Spanje een van de eerste landen was die het dragen van mondmaskers in openlucht heeft gereglementeerd. Toch is op grond van wat bekend is over de overdracht van Covid-19 in gesloten ruimtes, nog niet besloten tot een volledige afschaffing van het gebruik ervan.

“De zorgcultuur is blijvend en we moeten die niet-farmacologische maatregelen die ons helpen het virus op afstand te houden, blijven handhaven. Het virus is nog steeds onder ons en dat moet duidelijk zijn,” hield de minister vol. Bron 14 oktober 2021

Mondmaskers binnen blijven verplicht tot voorjaar 2022

Het gebruik van het mondmasker binnen zal nog een paar maanden worden gehandhaafd, ten minste tot het voorjaar van 2022. Dit is de prognose van de regering, ondanks het feit dat Spanje erin geslaagd is onder de 50 gevallen per 100.000 inwoners te komen en een laag risico zone is voor de overdracht van Covid-19.

De minister van Volksgezondheid, Carolina Darias, is van mening dat ondanks deze goede cijfers, het nu niet het moment is om het gebruik van maskers in gesloten ruimten af te schaffen, met het argument dat “de herfst en de kou eraan komen” en daarmee ook de virussen van de luchtwegen.

“We moeten het stap voor stap doen,” zei Carolina Darias in een interview op Radio Televisión Canaria. “We hebben een wetgeving die ons toestaat om in openlucht maskerloos te zijn, indien 1,5 meter afstand kan worden aangehouden, en zo gaan we verder,” zei hij. Bron 8 oktober 2021

Wat zegt de wet over mondmaskerplicht (BOC)

Er wordt voorgesteld om op het eiland Tenerife, rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie, het mondmasker te blijven gebruiken als een maatregel die zijn nut heeft bewezen bij het beperken van de overdracht van het coronavirus.

Horeca

Het gebruik van een mondmasker is ten allen tijde verplicht, behalve bij het eten of drinken.

Hotels met animatieactiviteiten of groepslessen moeten deze zodanig organiseren en plannen zodat steeds de maximum capaciteit wordt gerespecteerd en de minimale veiligheidsafstand tussen personen in acht wordt genomen, ongeacht het verplichte gebruik van maskers.

Animatie of groepsactiviteiten dienen bij voorkeur in openlucht plaats te vinden en het uitwisselen van materiaal dient te worden vermeden. *

Cultuur, bioscoop, theater, auditoria…

De kaartjes worden genummerd en de zitplaatsen worden vooraf toegewezen en verdeeld over de stabiele coëxistentiegroepen, waarbij erop wordt toegezien dat het publiek blijft zitten, dat de interpersoonlijke veiligheidsafstand tussen de verschillende groepen wordt gehandhaafd en dat het gebruik van maskers verplicht is.

Het gebruik van ruimten in openlucht moet worden bevorderd en verkozen boven gesloten ruimten en een voldoende ventilatie van de binnenruimten moet worden gewaarborgd. *

In voorkomend geval ziet het veiligheidspersoneel erop toe dat de veiligheidsafstand tussen de personen en het verplichte gebruik van maskers in acht wordt genomen en vermijdt het de vorming van grote groepen en menigtes, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de toegangszones en de onmiddellijke omgeving, alsmede aan alle andere zones waar de veiligheidsafstand tussen de personen niet in acht wordt genomen.

Zorg dat je altijd een mondmasker bij hebt, het is verplicht.

Indien een afspraak beschikbaar is, wordt de wachttijd gecontroleerd en mogen alleen personen met een afspraak in wachtposten of -plaatsen staan. Het gebruik van een mondmasker is verplicht bij wachtrijen en de veiligheidsafstand dient in acht genomen te worden.

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer mondmasker altijd verplicht

Het mondmasker is verplicht in het openbaar vervoer, met inbegrip van perrons en passagiersstations en kabelbanen, alsmede in voertuigen met ten hoogste negen zitplaatsen, de bestuurder inbegrepen, indien de inzittenden geen samenwonenden zijn.

In het geval van passagiers op schepen en boten is het niet nodig maskers te gebruiken wanneer men zich in de hut bevindt, of in externe ruimten van het schip waar de veiligheidsafstand van 1,5 meter kan worden gehandhaafd.

Markten

Tijdens de dienstverlening aan de klant moet de intermenselijke veiligheidsafstand in acht worden genomen, onverminderd het verplichte gebruik van maskers.

Ook op de vlooienmarkt en de Nuestra Señora de África markt van Santa Cruz blijft het mondmasker verplicht.

Boetes tot 100 euro voor het niet dragen van een gezichtsmasker waar het verplicht is

Massa evenementen

Het besluit regelt ook het gebruik van mondmaskers bij massa-evenementen in openlucht

Massa evenementen mondmasker verplicht

waar maskers verplicht zijn wanneer de aanwezigen staan of zitten en wanneer de veiligheidsafstand van 1,50 meter niet kan gerespecteerd worden.

Rusthuizen

De bewoners hoeven geen mondmaskers te dragen indien 80% het volledige vaccinatieschema heeft doorlopen. De werknemers, verzorgers en de bezoekers moeten wel een mondmasker dragen. Het gebruik van maskers zal niet vereist zijn in de ruimten die bestemd zijn voor het collectieve verblijf van de essentiële werknemers, zolang deze een vaccinatiegraad van meer dan 80% hebben.

Sportactiviteiten

Sportactiviteiten en buitensporten

Bij de beoefening van lichamelijke activiteiten en buitensporten gelden de volgende beperkingen volgens het alarmniveau, onverminderd het verplichte gebruik van het masker en de aanwezigheid van behoorlijke ventilatie van de overdekte ruimten.

Bij groepsactiviteiten mondmasker dragen verplicht.

a) Tot en met alarmniveau 1 mag de sportcapaciteit niet worden overschreden (per zaal). Bij groepsactiviteiten waarbij het niet mogelijk is de veiligheidsafstand van 2 meter permanent te handhaven, is een maximumaantal van 10 personen per groep toegestaan, met inbegrip van de monitor, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de aangegeven afstand tussen de verschillende groepen te allen tijde wordt gehandhaafd en waarbij gebruik moet worden gemaakt van het verplichte masker.

b) Op alarmniveau 2 mag de sportcapaciteit van 75% niet worden overschreden (per zaal). Bij groepsactiviteiten waarbij het niet mogelijk is de veiligheidsafstand van 2 meter permanent te handhaven, is een maximumaantal van 6 personen per groep toegestaan, met inbegrip van de monitor, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de aangegeven afstand tussen de verschillende groepen te allen tijde wordt gehandhaafd en waarbij gebruik moet worden gemaakt van het verplichte masker.

c) Op alarmniveau 3 mag de sportcapaciteit van 50% niet worden overschreden (per zaal). Bij groepsactiviteiten waarbij het niet mogelijk is de veiligheidsafstand van 2 meter permanent te handhaven, is een maximumaantal van 4 personen per groep toegestaan, met inbegrip van de monitor, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de aangegeven afstand tussen de verschillende groepen te allen tijde wordt gehandhaafd en waarbij gebruik moet worden gemaakt van het verplichte masker.

d) Op alarmniveau 4 mag de sportcapaciteit van 25% niet worden overschreden (per zaal). Alleen de beoefening van individuele sport en die waarbij de interpersoonlijke veiligheidsafstand van 2 meter permanent kan worden gehandhaafd, is toegestaan. Teamsporten en oefeningen of oefeningen waarbij de aangegeven afstand niet te allen tijde kan worden gewaarborgd, mogen niet worden beoefend.

Sportactiviteiten in overdekte ruimtes

Bij de beoefening van lichamelijke en sportieve activiteiten in overdekte ruimtes van sportaccommodaties en sportcentra gelden de volgende beperkingen volgens het alarmniveau, onverminderd het verplichte gebruik van het masker en de aanwezigheid van behoorlijke ventilatie van de overdekte ruimten.

a) Tot en met alarmniveau 1 mag de sportcapaciteit van 75% niet worden overschreden (per zaal). Bij groepsactiviteiten waarbij het niet mogelijk is de veiligheidsafstand van 2 meter permanent te handhaven, is een maximumaantal van 10 personen per groep toegestaan, met inbegrip van de monitor, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de aangegeven afstand tussen de verschillende groepen te allen tijde wordt gehandhaafd en waarbij gebruik moet worden gemaakt van het verplichte masker.

b) In alarmniveau 2 mag de sportcapaciteit van 50% niet worden overschreden (per zaal). Bij groepsactiviteiten waarbij het niet mogelijk is de veiligheidsafstand van 2 meter permanent te handhaven, is een maximumaantal van 6 personen per groep, met inbegrip van de monitor, toegestaan, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de aangegeven afstand tussen de verschillende groepen te allen tijde wordt gehandhaafd en waarbij gebruik moet worden gemaakt van het verplichte masker.

c) Op alarmniveau 3 mag de sportcapaciteit van 33% niet worden overschreden (per zaal) en zal de veiligheidsafstand van twee meter te allen tijde worden gewaarborgd. Een maximum aantal van 4 personen per groep is toegestaan, met inbegrip van de monitor, waarbij erop moet worden toegezien dat de aangegeven afstand tussen de verschillende groepen te allen tijde in acht wordt genomen. Er wordt een mondmasker gedragen dat de neus en mond te allen tijde bedekt.

d) Op alarmniveau 4 is de beoefening van lichamelijke en sportieve activiteiten verboden in overdekte ruimten van sportaccommodaties en sportcentra.

Het technisch personeel, de monitor of de opleider en de werknemers moeten de onderlinge veiligheidsafstand bewaren en te allen tijde maskers dragen.

In de kleedkamers en douches zullen de algemene preventieve maatregelen in extreme mate worden nageleefd: capaciteit, interpersoonlijke veiligheidsafstand en gebruik van het masker.

Het gebruik van het masker tijdens sport of lichamelijke activiteit in de open lucht en in sportaccommodaties en sportcentra is te allen tijde verplicht, behoudens de voorziene uitzonderingen. *

Begrafenissen

Bij begrafenissen zal het gebruik van ruimten in openlucht worden bevorderd en verkozen boven gesloten ruimten, en er zal een toereikende ventilatie van de binnenruimten worden gewaarborgd. De veiligheidsafstand van 1,5 meter tussen de aanwezigen en het gebruik van het masker, naast een percentage van de toegestane capaciteit dat afhankelijk is van het alarmniveau op elk grondgebied:

 • 75% en 50% van de maximaal toegestane capaciteit tot respectievelijk alarmniveau 1 en alarmniveau 2.
 • In alarmniveaus 3 en 4, 33% van de toegestane capaciteit, met een maximum van 20 personen buiten, en 10 binnen.

Kansspelen, bingozalen, wedkantoren…

 • Tot alarmniveau 1, 75% van de toegestane capaciteit.
 • Bij alarmniveau 2: 50% van de toegestane capaciteit.
 • op alarmniveau 3, 33% van de toegestane capaciteit, waarbij het nuttigen van dranken of eetwaren verboden is, overeenkomstig het bepaalde in punt 3.2.
 • Bij alarmniveau 4 blijven zij gesloten.

De nodige maatregelen moeten worden getroffen om de naleving van het verplichte gebruik van mondmaskers te waarborgen en een onderlinge veiligheidsafstand van ten minste 1,5 meter in acht te nemen. Met name bij de opstelling en het gebruik van automaten of andere kans- en gokspelen in inrichtingen waar deze activiteiten worden uitgeoefend. Wanneer het niet mogelijk is deze veiligheidsafstand aan te houden, moeten passende hygiënische maatregelen in acht worden genomen om besmettingsrisico’s te voorkomen en moeten alternatieve fysieke beschermingsmaatregelen worden genomen, los van het verplichte gebruik van maskers.

Academies, rijscholen en niet-gereglementeerd onderwijs

In alle gevallen moet een veiligheidsafstand tussen de personen in acht worden genomen of, indien dit niet mogelijk is, moeten alternatieve fysieke beschermingsmaatregelen worden genomen. Het gebruik van mondmaskers is verplicht, ongeacht de handhaving van de interpersoonlijke veiligheidsafstand van 1,5 meter.

Tijdens het gebruik van voertuigen is het gebruik van maskers door alle inzittenden en voortdurende ventilatie en luchtverversing verplicht. Voertuigen moeten na gebruik worden gedesinfecteerd en geventileerd, waarbij speciale aandacht moet worden besteed aan de plaatsen waar de meeste contacten plaatsvinden, zoals de sleutel, het stuur, de versnellingspook, de handrem, de deuren, de knoppen, de schermen, enz.

Het gebruik van ruimten in openlucht moet worden bevorderd en bevoordeeld boven gesloten ruimten en er moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie van binnenruimten. *

*Definitie ruimte in openlucht

Er zal voorrang worden gegeven aan activiteiten in openlucht boven deze in overdekte ruimtes. Onder openluchtruimte wordt verstaan elke onoverdekte ruimte of iedere ruimte die, wanneer zij overdekt is, zijdelings omgeven is door ten hoogste twee muren, wanden of gevels, of waarvan de zijdelingse oppervlakte voor niet meer dan 50% bedekt is met een structuur of materiaal dat de doorgang van lucht verhindert of belemmert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 reacties

 1. Dag Claire,
  Ik begrijp uw vraag niet goed… het mondmasker is niet meer verplicht (enkel in openbaar vervoer, ziekenhuizen en medische instellingen).
  Vriendelijke groeten,
  Guy H.

 2. Claire schreef:

  Waar kan ik het uitzonderingbewijs in het Spaans printen?

 3. Dag Sabine,
  Zoals u in het artikel kan lezen, vanaf 24/12/2021 mondmasker (bijna) overal verplicht, dus buiten ook.
  Groeten,
  Guy H.

 4. Hallo, is het momenteel in Tenerife verplicht BUITEN een mondmasker te dragen ?

Ook interessant om weten…